E-729
[La Win] 鵬喬 踏步機 E-729
★12段阻力可調整
★手把角度可調整
★可摺疊收納設計
★LCD電子錶顯示
★舒適安全踏板
  說明
  產品規格
1.電子錶顯示:LCD液晶視窗                              
2.顯示功能:速度、時間、距離、卡路里、循環
3.阻力系統:12段阻力可調整
4.可摺疊收納設計
5.使用者重量限制:100KG                                  
6.手把角度可調整                                
7.舒適安全踏板設計
8.產品組立後尺寸:長77 x 寬55 x 高146(cm)