E-16H
[La Win]鵬喬 左右搖擺健康椅附拉繩 E-16H
★LCD液晶視窗顯示
★超大坐墊設計
★拉繩有效鍛練手臂
★穩固腳座設計
★左右搖擺,鍛鍊腹部與手臂
★結合有氧和核心運動訓練
★輕巧好移動
  說明
  產品規格
1.電子錶顯示:LCD液晶視窗
2.顯示功能:時間、次數、卡路里                                               
3.拉繩有效鍛練手臂
4.超大坐墊設計                                                                 
5.左右搖擺,鍛鍊腹部與手臂
6.穩固腳座設計
7.結合有氧和核心運動訓練                                                         
8.產品組立後尺寸:長116 x 寬72 x 高80(cm)